Tilia Fastigheter

Fastigheter i centrala Stockholm och citynära lägen

Välkommen till Tilia Fastigheter. Vi äger, förvärvar och utvecklar fastigheter i Storstockholm, för att långsiktigt äga och förvalta. Vi erbjuder lokaler i centrala Stockholm och i strategiska kommunikationslägen i närförort, med en ambition att successivt utöka vårt erbjudande till befintliga och framtida hyresgäster.

Våra fastigheter

Våra fastigheter består främst av kontor, butiker och lager, men vi har även bostäder.

Serviceanmälan

Om du behöver felanmäla någonting i fastigheten hittar du information som du behöver här.

Om oss

Kort om Tilia Fastigheter och vår verksamhet.