Om oss

Tilia Fastigheter AB är ett helägt dotterföretag till Skirner AB. Tilias verksamhet är inriktad mot att förvalta och förädla högkvalitativa fastigheter i centrala Stockholm samt i goda kommunikationslägen i Stockholms ytterområden. I dagsläget äger och förvaltar Tilia sex fastigheter.

Familjeföretaget Skirner AB

Skirner är ett familjeföretag som ägs av familjen Nordström. Den historiska bakgrunden till Skirners verksamhet är att familjen på 1950-talet grundade ett arkitektföretag, som efter 60 framgångsrika år har utvecklats till Europas ledande arkitekt- och teknikkonsultbolag som idag verkar under namnet Sweco.

Familjen Nordström är via Skirner fortfarande huvudägare i Sweco AB liksom det börsnoterade bostadsutvecklingsbolaget Besqab AB.

Skirner har historiskt haft betydande ägande i bolag med kommersiella fastigheter i centrala Stockholm, men sedan 2019 sker investeringarna i kommersiella fastigheter via Tilia Fastigheter AB.

www.skirner.se

En fastighet i centrala Stockholm